FOTON ÇAĞI

FOTON ÇAĞI, gerçek zamanlı ve çok oyunculu bir strateji oyunudur.

FOTON ÇAĞI OYUNU  |  HİKAYE

Dünyamızda yaşanan kozmik ve küresel değişimleri araştırmakta olan bizler, yıllar önce çalışmalarımızı ortaklaşa yürütmeye karar verdik; ardından bilim adamları ve gönüllülerden oluşan Federasyon'u kurduk. Yaptığımız araştırmalar sonucu; dünyamızın kendini iyileştirip, yenileyip, daha iyi bir varoluş haline erişme ihtiyacı duyduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacı, olumsuz düşüncelerimiz ve zehirli maddelerin yarattığı kirliliğe karşı dünyamızın verdiği bir tepki olarak değerlendirdik.

Dünyamızın bu çağrısının sonucu olarak, bir foton kuşağının sistemimize yaklaşmaya başladığını fark ettik. Söz konusu yeni enerji kuşağının dünyamızı nasıl etkileyeceği ve sonrasında neler yaşanabileceği üzerine çalışmalarımıza devam ettik.

Güneş sistemimiz 1962 yılında Foton Kuşağı’nın etkisi altına girdi. Küresel ısınma kendini iyice belli etmeye başladı. Buzullar eridi, iyonosferde değişiklikler oldu. Dünyamız sularını, petrolünü ve kömürünü daha derinlere çekti.

Bugüne geldiğimizde, dünyamızın kutupları yer değiştirdi. Elektromanyetik güç alanlarındaki değişiklikler, elektrikli alet ve motorlu araçları etkiledi; bilgisayar donanımlı bütün teknolojiler çöktü. Manyetik kirlilikten en çok şehirler etkilendi. Bütün siyasi ve askeri sistemler bundan nasibini aldı.

Foton Kuşağı’nın yaklaşmasıyla birlikte yeryüzüne çöken yeni enerjiler, bizlere sürdürülebilir ve yenilenebilir yeni enerji teknolojilerini kullanmamıza olanak sağlıyor. Federasyon olarak öngördüğümüz manyetik kıyamet yaşanmadan önce bu enerjiler üzerinde çalışmaya başlamıştık. Yeni teknolojiler geliştirdik ve daha sonra geliştirilecek teknolojilere de zemin hazırladık. Sonuçta, dünyamızın çevresine bir Manyetik Bant yerleştirmeyi başardık. Böylece yeniden uyumlanma süreci başlamış oldu.

Artık şehirler birer harabeye dönmüş durumdadır. Kırsal Alanlarda yeni bir yaşamı var etmek üzere hep birlikte çalışıyoruz.

Hem dünyamız hem de biz bu yeni frekanslara ve yeni bir düzene uyumlanmaktayız. Federasyon olarak, yaşanan kozmik ve küresel değişikliklerden seni koruduk ve gözettik. Bedenini toksik maddelerden arındırdık. Artık yeni bir dünyayı kurmak üzere işe koyulmanın zamanı geldi.

Foton Kuşağı, dünyamızın kendisini onarmasına olanak verecek ortamı yaratmıştır. Aynı olanak biz insanlara da sunulmuştur. İçindeki sesi dinle! Gereksinimlerini ve çevre koşullarını belirle. Kendi Yaşam Alanı’nı oluştur. Federasyon, niyetin ne olursa olsun, her zaman senin yanındadır.

HurdacıGezginKonvoyÇiftlik
Sayı324-
Saldırı0000
Alınan0000